Galeria zdjęć


zdj_10_1936.jpg
Panorama Pilchowic (ulica Dworcowa) na pocztówce z 1936r. 94 views
zdj_11.jpg
U góry po lewej Kościół i plebania, po prawej szkoła (przy obecnej ul. Powstańców ).U dołu po lewej ul. Dworcowa(po lewej sklep Barona, po prawej dawna szkoła parafialna), po prawej Marienstieft - dzieci przebywające na koloniach pod opieką si95 views
zdj_12.jpg
U góry po lewej Marienstieft czyli Szpital dla Kobiet (obecnie Rynek 27), po prawej Sierociniec mieszczący się w tzw. nowym pałacu. U dołu po prawej widok kościoła i szpitala od ul. Seminaryjnej (czyli dzisiejszej Damrota), po prawej stacja kolejki89 views
zdj_13_1938.jpg
.U góry po lewej Restauracja Karla Olexa z widoczną stacją benzynową, po prawej stacja kolejki wąskotorowej i ulica dworcowa z lotu ptaka. U dołu po lewej szpital i pomnik mieszkańców poległych w I wojnie światowej , po prawej zamek 88 views
zdj_14__wyslana_1942.jpg
U góry po lewej restauracja Karla Olexa, po prawej stacja kolejki wąskotorowej, u dołu po lewej zamek, po prawej pałac. Koniec lat 30.XXw. 74 views
zdj_1__1898r.jpg
Widokówka malowana, czteroobrazkowa, wysłana 1 maja 1898roku. Przedstawia: nowopowstałą stację kolejki wąskotorowej, budynek Seminarium Nauczycielskiego (tzw.Nowy Pałac), kościół i szpital. Widokówka ze zbiorów pana Janusza Czechowskiego85 views
zdj_2_widokowka_wyslana_w_1902r__Zamek_widoczny_w_gornym_prawym_rogu_.jpg
Widokówka malowana, wysłana w styczniu 1903r. W tle panorama Pilchowic z kolejką wąskotorową. Na obrazkach po lewej stronie: szpital, Coseler Strasse (prawdopodobnie obecna ulica Dworcowa od kościoła w stronę Rynku,nazwę przetłumaczyć można ja67 views
zdj_3_1908.jpg
Widokówka wysłana w 1908r. Panorama Pilchowic od strony dzisiejszej szkoły. Widokówka ze zbiorów pana Janusza Czechowskiego.74 views
zdj_5__wyslana_28_03_1921.jpg
Widokówka wysłan 28 marca 1921r. Przedstawia Frauenkrankenhaus czyli Szpital dla Kobiet nazywany również Marienstieftem od sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny, które go prowadziły. Widokówka ze zbiorów pana Janusza Czechowskiego.68 views
zdj_6.jpg
U góry panorama Pilchowic od strony południowej .U dołu hotel i poczta na obecnej ulicy Dworcowej (od kościoła w stronę Rynku, oba budynki nie istnieją).74 views
zdj_7.jpg
W centrum widokówki kościół z widocznym transformatorem (powstał w 1913r.).U góry szpital, u dołu po lewej pałac, po prawej staw zamkowy. 70 views
zdj_8~1.jpg
U góry po lewej Rynek z widocznymi latarniami gazowymi, po prawej sklep kolonialny Kaczmarczyka (dzisiejsza ulica Damrota). U dołu po lewej kościół i szkoła , po prawej stacja kolejki wąskotorowej. Lata 20 XXw.77 views
12 files on 1 page(s)